AVG

Bescherming van persoonsgegevens

Deze AVG heeft betrekking op alle informatie over een natuurlijke persoon die indentificeerbaar is. Alle mogelijke informatie, ongeacht vorm en inhoud, die kan leiden tot de identificiatie van een persoon valt hieronder. Het gaat hierbij niet enkel om persoonsgegevens die op elektronische wijze verwerkt worden, mar ook de verwerking van persoonsgegevens via papier valt onder deze AVG.

Met betrekking tot de administratieve gegevens van personen worden volgende gegevens opgeslagen door uzelf meegedeeld en specifieke relevante gegevens worden hiervan uitgewisseld met verder beschreven actoren:
Naam
Voornaam
Emailadres*
Adres*
Taal*
Geslacht*
Telefoonnummer*
Leeftijd*

Actoren waarmee administratieve relevante gevens worden uitgewisseld:
Uzelf
Andere spelers (hiermee worden niet de gegevens uitgewisseld waarbij een * staat)
De beheerders van Fire your Life

Gegevens worden opgeslagen op servers van Google Cloud.

Alle gegevens worden verkregen via uzelf.

De verkregen gegevens dienen om oa:
op maat gemaakt opdrachten en informatie te verschaffen die het spel persoonlijker maken
om financiele verplichtingen te kunnen vervullen, zoals facturatie
onze dagelijkse activiteiten te verbeteren

Uw opgeslagen gegevens worden bewaard tot het moment u ze zelf verwijderd of bij minstens 2 jaar inactiviteit.

U hebt het recht:
een kopie te ontvangen (elektronisch of op papier) van al uw administratieve gegevens
te vragen om uw administratieve gegevens te corrigeren
vragen te stellen over de verwerking van uw gegevens
een klacht in te dienen bij de Privacycommissie

U hebt het recht om te weigeren uw gegevens te delen en op te laten slaan. Dit impliceert wel dat het doel van de gegevensinwinning dan niet kan worden verwezenlijkt. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken.

Alle gegevens worden zowel elektronisch als op papier met de grootste zorg bewaard en beschermd.

Indien er toch een lek van de gegevens zou plaatsvinden wordt de fucntionaris voor gegevensberscherming onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt volgend stappenplan uitgevoerd:
Nakijken welke gegevens werden blootgesteld
Contact opnemen met alle betrokken natuurlijke personen
Nagaan hoe het lek is kunnen plaatsvinden en het dichten
Melden aan de Privacycommissie
Een stappenplan opstellen zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren
Elk lid die invloed heeft op het ontstane lek inlichten over dit plan

Deze AVG is na te lezen op de officiƫle website.

U kan de functionaris voor gegevensbescherming bereiken op werkdagen op het emailadres: info@fireyourlife.com