Hoeveel geld heb je nodig om te beleggen?Het minimumbedrag om te investeren kan sterk variëren, afhankelijk van het type belegging en de beleggingsinstelling of broker die je gebruikt. 

  1. Aandelen: Voor individuele aandelen is er meestal geen strikt minimumbedrag om te investeren. Je kunt zelfs één aandeel kopen als je dat wilt. Houd er echter rekening mee dat aandelenprijzen kunnen variëren, dus het is belangrijk om voldoende kapitaal te hebben om een evenwichtige portefeuille op te bouwen en de transactiekosten in overweging te nemen.

  2. Obligaties: Obligaties kunnen worden gekocht in denominaties van verschillende bedragen, zoals €1.000, €10.000 of €100.000. Het minimumbedrag om te investeren in obligaties varieert afhankelijk van de specifieke obligatie en de uitgevende instantie.

  3. Beleggingsfondsen: Veel beleggingsfondsen hanteren een minimumbedrag om te investeren, dat kan variëren van enkele honderden tot duizenden dollars. Het minimumbedrag kan verschillen tussen verschillende fondsen en kan ook afhangen van het soort account dat je opent.

Het is belangrijk om te onthouden dat het investeren van een klein bedrag nog steeds zinvol kan zijn, vooral als je regelmatig blijft investeren en je beleggingsportefeuille laat groeien.
Maar houdt wel rekening met de forfaitaire kosten die sommige brokers aanrekenen bij de aankoop van een effect. Als een broker bv. €5 kosten aanrekent voor alle beleggingen tot € 2.500 zal dit percentueel een grote kost zijn als je elke maand € 50 belegt tov elk halfjaar €300.

Nochtans is het spreiden van beleggingsaankopen in de tijd een interessante praktijk. Dit wordt dollar cost averaging genoemd. Bij deze strategie investeer je een vast bedrag op regelmatige tijdstippen, zoals maandelijks of driemaandelijks, ongeacht de prijs van het beleggingsinstrument.
Door geleidelijk te investeren, beperk je het risico om op een ongunstig moment in te stappen, aangezien je aankopen verspreid zijn over verschillende marktprijzen. 
Je vermijdt de neiging om emotioneel te reageren op marktschommelingen, omdat je consistent blijft investeren ongeacht de huidige marktcondities en krijg je uiteindelijke een gemiddelde aankoopprijs. Het is een illussie te denken dat jij altijd zal aankopen aan de laagste prijs en zal verkopen als de prijs het hoogst staat.