Hoeveel geld heb je nodig om te stoppen met werken?FIRE (Financial Independence, Retire Earlier) is een financieel doel waarbij je voldoende vermogen opbouwt om financieel onafhankelijk te zijn en eerder met pensioen te gaan dan de traditionele pensioenleeftijd. Het betekent over het algemeen dat je voldoende vermogen hebt opgebouwd om te voorzien in je levensonderhoud zonder afhankelijk te zijn van een regulier salaris of werkinkomen.Allereerst is het belangrijk om een noodfonds (een buffer) te hebben van van 3 tot 6 maanden gezamelijk inkomen om noodsituaties en onverwachte uitgaven de baas te kunnen. 

Een veelgebruikte vuistregel binnen de FIRE-gemeenschap is de "4% regel". Volgens deze regel kun je ervan uitgaan dat je jaarlijks 4% van je vermogen kunt opnemen tijdens je pensioen, zonder al te veel risico om door je geld heen te raken. Om deze regel toe te passen, moet je het gewenste jaarlijkse uitgavenbedrag bepalen en vermenigvuldigen met 25. Bijvoorbeeld, als je jaarlijks €40.000 wilt uitgeven, zou je streven naar een vermogen van €1.000.000 (€40.000 x 25).

Het is echter belangrijk om te begrijpen dat de "4% regel" een richtlijn is en geen harde regel. Het is gebaseerd op historische rendementen van de aandelenmarkt en de veronderstelling dat je beleggingsportefeuille een evenwichtige verdeling heeft tussen aandelen en obligaties.

In het FIRE YOUR LIFE spel kan je kiezen om de 4% regel te gebruiken als FIRE nummer of de rekenmodule die preciezer rekening houdt met de cashflow gegenereerd uit je bezittingen.
Je werkelijke interesten van je obligatie, je werkelijke huurinkomsten van je vastgoed en een 3% (ipv 4% voor een grotere veiligheidsmarge) rendement op je aandelenportefeuille worden vergeleken met je gemiddelde jaarlijkse kosten. Indien je passief inkomen (inkomen uit je beleggingen en bezittingen) groter is dan je jaarlijkse kosten heb je voldoende geld verdient om te stoppen met werken. 

Het is ook vermeldenswaardig dat FIRE niet per se betekent dat je volledig met pensioen gaat en stopt met werken. Veel mensen kiezen ervoor om na het bereiken van financiële onafhankelijkheid te blijven werken, maar hebben de vrijheid om werk te doen dat ze echt leuk vinden, met minder druk en verplichtingen.